Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Legnica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
026201 m. Legnica 835746526917653 47626176424 1763817232406 3773 68 1406 2412 521 64 1688 838 1409 2571 62 1323 385 103 354 0 57 171 27 0 0  
ogółem 835746526917653 47626176424 1763817232406 3773 68 1406 2412 521 64 1688 838 1409 2571 62 1323 385 103 354 0 57 171 27 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Legnica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 68 
0.39
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 354 
2.05
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 103 
0.60
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 171 
0.99
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 57 
0.33
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 27 
0.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1688 
9.80
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 838 
4.86
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 385 
2.23
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 64 
0.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1406 
8.16
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2412 
14.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 62 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 521 
3.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3773 
21.90
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1323 
7.68
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2571 
14.92
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1409 
8.18