Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie trzebnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
022001 gm. Oborniki Śląskie 13730103982736 766227340 2734267064 832 11 298 265 139 27 64 112 238 438 19 107 57 12 12 0 2 24 13 0 0  
022002 gm. Prusice 70895465752 47137510 75173516 130 4 237 77 42 7 12 5 69 89 1 11 30 1 9 0 4 6 1 0 0  
022003 gm. Trzebnica 17061131203051 1006830480 3048298761 758 9 414 385 146 14 49 86 346 499 13 86 99 14 35 0 6 25 3 0 0  
022004 gm. Wisznia Mała 58984458989 34699890 98996524 251 4 149 104 47 5 30 36 116 112 1 61 22 1 13 0 3 7 3 0 0  
022005 gm. Zawonia 40253029430 25994300 43041812 80 3 128 43 11 10 8 13 27 59 3 12 19 1 0 0 0 0 1 0 0  
022006 gm. Żmigród 1159288171689 712816880 1688162761 337 7 332 296 58 4 41 75 109 162 5 43 119 9 18 0 4 6 2 0 0  
ogółem 59395452879647 3563996400 96409402238 2388 38 1558 1170 443 67 204 327 905 1359 42 320 346 38 87 0 19 68 23 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie trzebnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 38 
0.40
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 87 
0.93
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 38 
0.40
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 68 
0.72
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 19 
0.20
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 23 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 204 
2.17
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 327 
3.48
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 346 
3.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 67 
0.71
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1558 
16.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1170 
12.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 42 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 443 
4.71
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2388 
25.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 320 
3.40
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1359 
14.45
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 905 
9.63