Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie polkowicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
021601 gm. Chocianów 980474861724 576217240 1724164876 352 10 275 141 63 5 42 50 160 274 7 125 95 17 11 0 4 12 5 0 0  
021602 gm. Gaworzyce 29052209560 16495603 55754215 101 8 181 28 10 2 10 6 29 69 1 29 47 6 1 0 8 4 2 0 0  
021603 gm. Grębocice 39933169500 26695000 50047030 66 2 142 47 8 1 3 28 24 52 4 28 49 2 11 0 2 1 0 0 0  
021604 gm. Polkowice 19958154563459 1199734590 34593322137 1300 13 300 343 76 10 111 141 250 312 6 330 48 17 38 0 6 21 0 0 0  
021605 gm. Przemków 69135206966 42409660 96692442 177 15 202 121 27 2 17 30 78 145 4 33 44 5 14 0 0 9 1 0 0  
021606 gm. Radwanice 33282490494 19964940 49446133 91 3 118 37 5 2 10 21 34 28 3 15 73 3 9 0 1 6 2 0 0  
ogółem 46901360167703 2831377033 77007367333 2087 51 1218 717 189 22 193 276 575 880 25 560 356 50 84 0 21 53 10 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie polkowicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 51 
0.69
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 84 
1.14
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 50 
0.68
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 53 
0.72
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 21 
0.29
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 10 
0.14
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 193 
2.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 276 
3.75
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 356 
4.83
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 22 
0.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1218 
16.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 717 
9.73
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 25 
0.34
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 189 
2.57
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2087 
28.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 560 
7.60
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 880 
11.95
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 575 
7.81