Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lubański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
021001 m. Lubań 19076145553420 1113534200 34203302118 808 31 458 509 95 29 35 192 343 542 10 94 44 22 47 0 8 28 7 0 0  
021002 m. Świeradów-Zdrój 38633028781 22477810 78175229 143 6 121 78 62 5 9 41 101 83 3 52 26 7 9 0 1 4 1 0 0  
021003 gm. Leśna 854165251323 5202132323 1300126634 205 12 290 167 91 10 34 76 73 192 2 29 35 8 25 0 9 6 2 0 0  
021004 gm. Lubań 49193874796 30787960 79676333 92 10 196 81 11 10 12 21 61 178 3 16 40 8 5 0 5 5 9 0 0  
021005 gm. Olszyna 53873997950 30479500 95090446 138 6 218 122 17 5 13 50 109 133 3 12 44 10 7 0 8 5 4 0 0  
021006 gm. Platerówka 13121005202 8032020 20218814 38 1 36 11 1 1 0 6 19 58 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0  
021007 gm. Siekierczyn 39903224732 24927320 73266666 127 12 160 55 16 3 2 33 48 150 2 9 22 7 3 0 8 4 5 0 0  
ogółem 47088362088204 28004820423 81817841340 1551 78 1479 1023 293 63 105 419 754 1336 24 212 226 63 96 0 39 52 28 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lubański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 78 
0.99
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 96 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 63 
0.80
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 52 
0.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 39 
0.50
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 28 
0.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 105 
1.34
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 419 
5.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 226 
2.88
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 63 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1479 
18.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1023 
13.05
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 24 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 293 
3.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1551 
19.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 212 
2.70
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1336 
17.04
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 754 
9.62