Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie górowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020401 gm. Góra 16235123972405 999224050 2405233471 396 19 569 264 84 41 24 81 169 321 24 102 118 23 28 0 7 13 51 0 0  
020402 gm. Jemielno 24391844362 14823620 3623548 18 2 102 18 6 3 3 13 28 40 2 86 18 1 10 0 1 0 3 0 0  
020403 gm. Niechlów 39302945496 24494960 49647422 35 6 185 59 10 1 4 9 30 66 1 20 34 5 1 0 1 2 5 0 0  
020404 gm. Wąsosz 57604333728 36057280 72869632 94 9 178 74 21 7 7 26 49 152 3 20 29 4 12 0 0 2 9 0 0  
ogółem 28364215193991 1752839910 39913858133 543 36 1034 415 121 52 38 129 276 579 30 228 199 33 51 0 9 17 68 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie górowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 36 
0.93
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 51 
1.32
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
0.86
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 17 
0.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.23
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 68 
1.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 38 
0.98
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 129 
3.34
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 199 
5.16
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 52 
1.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1034 
26.80
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 415 
10.76
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 30 
0.78
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 121 
3.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 543 
14.07
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 228 
5.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 579 
15.01
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 276 
7.15