Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bolesławiecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
020101 m. Bolesławiec 34145269246853 2007168511 68506662188 1715 32 490 1043 253 68 80 325 591 1095 25 604 92 65 107 0 16 44 17 0 0  
020102 gm. Bolesławiec 911971521390 576213890 1389135237 258 11 289 136 41 14 12 26 109 253 5 97 66 5 8 0 8 3 11 0 0  
020103 gm. Gromadka 43123355694 26616940 69466430 78 5 92 53 11 2 12 25 45 182 4 86 48 5 3 0 2 4 7 0 0  
020104 gm. Nowogrodziec 1114084081582 682615820 1582149884 219 25 365 112 29 6 22 54 130 316 9 44 108 21 15 0 3 13 7 0 0  
020105 gm. Osiecznica 50753676700 29767000 70066337 123 10 150 75 26 5 6 22 48 128 3 19 22 6 7 0 2 4 7 0 0  
020106 gm. Warta Bolesławiecka 58174492743 37497430 74371627 119 4 176 74 10 9 8 20 61 133 2 29 42 11 9 0 2 4 3 0 0  
ogółem 696085400711962 42045119591 1195811555403 2512 87 1562 1493 370 104 140 472 984 2107 48 879 378 113 149 0 33 72 52 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bolesławiecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 87 
0.75
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 149 
1.29
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 113 
0.98
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 72 
0.62
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 33 
0.29
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 52 
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 140 
1.21
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 472 
4.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 378 
3.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 104 
0.90
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1562 
13.52
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1493 
12.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 48 
0.42
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 370 
3.20
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2512 
21.74
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 879 
7.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2107 
18.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 984 
8.52