Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Żory
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247901 m. Żory 49963375869460 2812694590 94599177282 3978 56 662 1218 92 55 71 292 691 1055 23 476 174 41 140 0 110 43 0 0 0  
ogółem 49963375869460 2812694590 94599177282 3978 56 662 1218 92 55 71 292 691 1055 23 476 174 41 140 0 110 43 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Żory
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 56 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 140 
1.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 41 
0.45
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 43 
0.47
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 110 
1.20
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 71 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 292 
3.18
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 174 
1.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 55 
0.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 662 
7.21
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1218 
13.27
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 23 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 92 
1.00
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3978 
43.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 476 
5.19
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1055 
11.50
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 691 
7.53