Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Tychy
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247701 m. Tychy 1063497970726134 535732612518 2610725669438 9854 243 1164 2901 278 124 435 1384 2734 3156 147 1745 523 100 413 0 304 164 0 0 0  
ogółem 1063497970726134 535732612518 2610725669438 9854 243 1164 2901 278 124 435 1384 2734 3156 147 1745 523 100 413 0 304 164 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Tychy
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 243 
0.95
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 413 
1.61
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 100 
0.39
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 164 
0.64
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 304 
1.18
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 435 
1.69
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1384 
5.39
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 523 
2.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 124 
0.48
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1164 
4.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2901 
11.30
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 147 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 278 
1.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 9854 
38.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1745 
6.80
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3156 
12.29
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2734 
10.65