Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Sosnowiec
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247501 m. Sosnowiec 19020514408838118 105970381124 3810837238870 8709 231 2188 11109 543 92 341 2352 3249 3719 194 2223 445 214 738 0 430 461 0 0 0  
ogółem 19020514408838118 105970381124 3810837238870 8709 231 2188 11109 543 92 341 2352 3249 3719 194 2223 445 214 738 0 430 461 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Sosnowiec
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 231 
0.62
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 738 
1.98
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 214 
0.57
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 461 
1.24
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 430 
1.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 341 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2352 
6.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 445 
1.20
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 92 
0.25
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2188 
5.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 11109 
29.83
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 194 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 543 
1.46
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 8709 
23.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2223 
5.97
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3719 
9.99
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3249 
8.72