Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Rybnik
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247301 m. Rybnik 1113268452323029 61444230150 2301522467548 9964 170 1360 2267 157 407 235 784 2407 2674 49 830 352 109 261 0 292 149 0 0 0  
ogółem 1113268452323029 61444230150 2301522467548 9964 170 1360 2267 157 407 235 784 2407 2674 49 830 352 109 261 0 292 149 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Rybnik
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 170 
0.76
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 261 
1.16
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 109 
0.49
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 149 
0.66
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 292 
1.30
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 235 
1.05
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 784 
3.49
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 352 
1.57
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 407 
1.81
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1360 
6.05
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2267 
10.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.22
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 157 
0.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 9964 
44.35
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 830 
3.69
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2674 
11.90
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2407 
10.71