Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Ruda Śląska
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247201 m. Ruda Śląska 1171008874924406 64343243997 2439223679713 9839 318 1246 2752 162 1476 568 908 1707 2297 87 1036 321 119 369 0 342 132 0 0 0  
ogółem 1171008874924406 64343243997 2439223679713 9839 318 1246 2752 162 1476 568 908 1707 2297 87 1036 321 119 369 0 342 132 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Ruda Śląska
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 318 
1.34
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 369 
1.56
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 119 
0.50
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 132 
0.56
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 342 
1.44
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 568 
2.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 908 
3.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 321 
1.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1476 
6.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1246 
5.26
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2752 
11.62
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 87 
0.37
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 162 
0.68
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 9839 
41.55
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1036 
4.38
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2297 
9.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1707 
7.21