Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Piekary Śląskie
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
247101 m. Piekary Śląskie 484183663010056 26569100542 100529713339 4485 59 474 990 70 78 220 380 1014 1019 34 308 172 113 80 0 159 58 0 0 0  
ogółem 484183663010056 26569100542 100529713339 4485 59 474 990 70 78 220 380 1014 1019 34 308 172 113 80 0 159 58 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Piekary Śląskie
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 80 
0.82
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 113 
1.16
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 58 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 159 
1.64
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 220 
2.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 380 
3.91
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 172 
1.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 474 
4.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 990 
10.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 70 
0.72
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4485 
46.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 308 
3.17
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1019 
10.49
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1014 
10.44