Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Katowice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246901 m. Katowice 26133219797873933 1240477386711 73856727161140 30826 450 2366 9110 891 946 2218 4443 6664 6249 234 4876 758 315 922 0 844 604 0 0 0  
ogółem 26133219797873933 1240477386711 73856727161140 30826 450 2366 9110 891 946 2218 4443 6664 6249 234 4876 758 315 922 0 844 604 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Katowice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 450 
0.62
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 922 
1.27
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 315 
0.43
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 604 
0.83
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 844 
1.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2218 
3.05
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 4443 
6.11
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 758 
1.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 946 
1.30
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2366 
3.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 9110 
12.53
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 234 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 891 
1.23
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 30826 
42.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 4876 
6.71
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 6249 
8.59
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6664 
9.16