Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Gliwice
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246601 m. Gliwice 16014812137439127 822473911513 3910238329773 16041 177 1555 4818 483 164 1290 1571 3222 3655 104 3119 612 155 437 0 465 461 0 0 0  
ogółem 16014812137439127 822473911513 3910238329773 16041 177 1555 4818 483 164 1290 1571 3222 3655 104 3119 612 155 437 0 465 461 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Gliwice
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 177 
0.46
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 437 
1.14
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 155 
0.40
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 461 
1.20
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 465 
1.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1290 
3.37
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1571 
4.10
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 612 
1.60
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 164 
0.43
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1555 
4.06
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4818 
12.57
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 104 
0.27
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 483 
1.26
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 16041 
41.85
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3119 
8.14
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3655 
9.54
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3222 
8.41