Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Dąbrowa Górnicza
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246501 m. Dąbrowa Górnicza 1064768060418383 622211837716 1836117923438 4872 308 1175 4410 345 42 164 1208 1551 1679 92 856 304 168 298 0 295 156 0 0 0  
ogółem 1064768060418383 622211837716 1836117923438 4872 308 1175 4410 345 42 164 1208 1551 1679 92 856 304 168 298 0 295 156 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Dąbrowa Górnicza
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 308 
1.72
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 298 
1.66
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 168 
0.94
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 156 
0.87
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 295 
1.65
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 164 
0.92
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1208 
6.74
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 304 
1.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 42 
0.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1175 
6.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4410 
24.61
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 92 
0.51
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 345 
1.92
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4872 
27.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 856 
4.78
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1679 
9.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1551 
8.65