Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Częstochowa
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246401 m. Częstochowa 20024215137944498 1068714445218 4443443641793 13131 137 1988 4637 659 229 1221 3749 6251 6438 92 2500 826 181 695 0 643 264 0 0 0  
ogółem 20024215137944498 1068714445218 4443443641793 13131 137 1988 4637 659 229 1221 3749 6251 6438 92 2500 826 181 695 0 643 264 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Częstochowa
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 137 
0.31
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 695 
1.59
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 181 
0.41
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 264 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 643 
1.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1221 
2.80
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 3749 
8.59
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 826 
1.89
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 229 
0.52
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1988 
4.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4637 
10.63
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 92 
0.21
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 659 
1.51
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 13131 
30.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2500 
5.73
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 6438 
14.75
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 6251 
14.32