Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Bytom
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246201 m. Bytom 15389511647728432 880482842722 2840527653752 10554 187 1407 3964 409 220 766 1242 2804 2919 112 1173 586 174 393 0 495 248 0 0 0  
ogółem 15389511647728432 880482842722 2840527653752 10554 187 1407 3964 409 220 766 1242 2804 2919 112 1173 586 174 393 0 495 248 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Bytom
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 187 
0.68
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 393 
1.42
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 174 
0.63
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 248 
0.90
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 495 
1.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 766 
2.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1242 
4.49
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 586 
2.12
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 220 
0.80
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1407 
5.09
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3964 
14.33
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 112 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 409 
1.48
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 10554 
38.17
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1173 
4.24
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2919 
10.56
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2804 
10.14