Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Bielsko-Biała
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
246101 m. Bielsko-Biała 14094010686241587 652814156983 4148640850636 12864 98 1646 2695 468 52 1386 2454 4379 6430 66 6089 621 142 462 0 382 616 0 0 0  
ogółem 14094010686241587 652814156983 4148640850636 12864 98 1646 2695 468 52 1386 2454 4379 6430 66 6089 621 142 462 0 382 616 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Bielsko-Biała
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 98 
0.24
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 462 
1.13
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 142 
0.35
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 616 
1.51
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 382 
0.94
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1386 
3.39
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2454 
6.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 621 
1.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 52 
0.13
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1646 
4.03
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2695 
6.60
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 66 
0.16
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 468 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 12864 
31.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 6089 
14.91
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 6430 
15.74
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4379 
10.72