Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bieruńsko-lędziński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
241401 m. Bieruń 15385114773187 829031840 31843084100 1344 48 176 217 38 35 45 82 319 435 16 96 114 16 39 0 40 24 0 0 0  
241402 m. Imielin 608545201363 315713630 1363134518 601 14 73 76 14 29 37 40 117 204 15 53 23 5 17 0 19 8 0 0 0  
241403 m. Lędziny 1200589552190 6765218914 2175209481 835 33 150 181 10 99 49 91 149 306 8 53 56 14 21 0 23 16 0 0 0  
241404 gm. Bojszowy 483836291331 229813310 1331131021 544 12 83 68 3 10 20 20 133 319 9 29 23 4 10 0 15 8 0 0 0  
241405 gm. Chełm Śląski 43633271955 23169540 95493618 388 6 58 64 8 36 29 34 71 169 2 28 19 2 7 0 9 6 0 0 0  
ogółem 42676318529026 22826902114 90078769238 3712 113 540 606 73 209 180 267 789 1433 50 259 235 41 94 0 106 62 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bieruńsko-lędziński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 113 
1.29
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 94 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 41 
0.47
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 62 
0.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 106 
1.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 180 
2.05
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 267 
3.04
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 235 
2.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 209 
2.38
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 540 
6.16
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 606 
6.91
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 50 
0.57
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 73 
0.83
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3712 
42.33
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 259 
2.95
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1433 
16.34
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 789 
9.00