Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie rybnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
241201 gm. Czerwionka-Leszczyny 31954240325655 1837756540 56545471183 2450 55 362 556 42 87 69 234 432 660 33 150 138 23 69 0 84 27 0 0 0  
241202 gm. Gaszowice 671350101092 391810920 1092105933 391 11 130 98 11 26 8 29 103 129 5 50 45 2 6 0 11 4 0 0 0  
241203 gm. Jejkowice 27222016461 15554610 46142833 198 1 63 21 5 0 1 5 63 49 1 5 5 2 1 0 8 0 0 0 0  
241204 gm. Lyski 707551861240 394612390 1239120534 515 11 96 92 9 68 12 53 75 154 5 40 33 5 11 0 14 12 0 0 0  
241205 gm. Świerklany 837162411355 488613530 1353129063 585 9 89 122 10 15 19 28 127 180 7 41 24 7 7 0 16 4 0 0 0  
ogółem 56835424859803 3268297990 97999453346 4139 87 740 889 77 196 109 349 800 1172 51 286 245 39 94 0 133 47 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie rybnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 87 
0.92
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 94 
0.99
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
0.41
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 47 
0.50
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 133 
1.41
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 109 
1.15
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 349 
3.69
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 245 
2.59
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 196 
2.07
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 740 
7.83
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 889 
9.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 51 
0.54
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 77 
0.81
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4139 
43.79
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 286 
3.03
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1172 
12.40
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 800 
8.46