Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bielski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
240201 m. Szczyrk 445733391114 222511130 1113109419 330 3 77 52 11 1 39 23 110 285 0 81 54 2 9 0 7 10 0 0 0  
240202 gm. Bestwina 783158931801 409218010 1801175843 576 6 97 157 13 5 27 100 192 300 2 107 122 8 16 0 15 15 0 0 0  
240203 gm. Buczkowice 804660271816 421118160 1816176452 425 5 134 106 23 2 28 100 205 470 3 121 69 10 11 0 31 21 0 0 0  
240204 gm. Czechowice-Dziedzice 33656253567893 1746378890 78897738151 2655 30 433 685 95 14 99 445 913 1365 23 574 143 32 89 0 72 71 0 0 0  
240205 gm. Jasienica 15103113363699 763736980 3698359999 1236 23 323 173 24 7 208 137 291 661 5 230 146 15 49 0 27 44 0 0 0  
240206 gm. Jaworze 481536051204 240112040 1204117925 436 1 46 118 11 2 46 92 93 120 0 125 29 2 28 0 9 21 0 0 0  
240207 gm. Kozy 871765212224 429722220 2222217646 607 7 119 88 12 5 66 82 464 417 2 179 56 4 20 0 16 32 0 0 0  
240208 gm. Porąbka 1126686672643 602426410 2641257170 697 6 197 136 11 3 27 136 353 623 10 132 133 4 49 0 31 23 0 0 0  
240209 gm. Wilamowice 1112083523324 502833240 33243169155 942 16 208 160 16 7 47 106 346 636 17 239 309 8 43 0 41 28 0 0 0  
240210 gm. Wilkowice 984575432707 483527060 2706264264 791 7 134 147 27 10 77 155 250 466 4 330 88 7 24 0 24 101 0 0 0  
ogółem 1148568663928425 58213284140 2841427690724 8695 104 1768 1822 243 56 664 1376 3217 5343 66 2118 1149 92 338 0 273 366 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bielski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 104 
0.38
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 338 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 92 
0.33
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 366 
1.32
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 273 
0.99
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 664 
2.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1376 
4.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1149 
4.15
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 56 
0.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1768 
6.38
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1822 
6.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 66 
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 243 
0.88
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 8695 
31.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2118 
7.65
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 5343 
19.30
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3217 
11.62