Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie staszowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
261201 gm. Bogoria 62134707818 38898180 81878533 45 4 253 49 6 2 4 21 37 100 1 24 234 5 0 0 0 0 0 0 0  
261202 gm. Łubnice 34212578476 21024760 47645620 13 4 224 15 5 0 2 13 15 50 0 3 110 2 0 0 0 0 0 0 0  
261203 gm. Oleśnica 31892319604 17156040 60458519 39 2 82 20 2 4 3 6 22 96 0 17 292 0 0 0 0 0 0 0 0  
261204 gm. Osiek 61744649830 38198300 83080327 46 1 331 26 5 5 1 15 56 112 1 11 188 5 0 0 0 0 0 0 0  
261205 gm. Połaniec 939670741201 587312000 1200116238 236 6 215 108 7 11 7 47 105 143 5 79 181 12 0 0 0 0 0 0 0  
261206 gm. Rytwiany 50193690596 30945960 59657422 42 7 176 70 3 0 6 10 52 58 4 49 93 4 0 0 0 0 0 0 0  
261207 gm. Staszów 21851168003062 1373830620 3062297587 466 10 352 216 42 31 9 153 221 362 8 367 723 15 0 0 0 0 0 0 0  
261208 gm. Szydłów 40302995676 23196760 67664531 45 2 192 57 1 2 5 16 20 56 3 22 221 3 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 59293448128263 3654982620 82627985277 932 36 1825 561 71 55 37 281 528 977 22 572 2042 46 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie staszowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 36 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 46 
0.58
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 37 
0.46
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 281 
3.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2042 
25.57
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 55 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1825 
22.86
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 561 
7.03
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 22 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 71 
0.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 932 
11.67
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 572 
7.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 977 
12.24
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 528 
6.61