Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie starachowicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
261101 m. Starachowice 45280346357943 2669279432 79417694247 1380 50 692 1111 96 75 964 377 901 1195 20 590 173 70 0 0 0 0 0 0 0  
261102 gm. Brody 855265231078 544510780 1078103246 121 12 236 34 7 4 131 29 86 180 2 44 136 10 0 0 0 0 0 0 0  
261103 gm. Mirzec 66374985993 39929920 99295339 71 6 333 67 6 8 34 24 62 164 1 26 146 5 0 0 0 0 0 0 0  
261104 gm. Pawłów 1145486351430 720514300 1430138545 93 18 597 72 16 5 49 16 57 225 6 31 193 7 0 0 0 0 0 0 0  
261105 gm. Wąchock 58804448952 34969520 95291834 143 6 128 82 11 23 35 41 110 198 5 55 78 3 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 778035922612396 46830123952 1239311982411 1808 92 1986 1366 136 115 1213 487 1216 1962 34 746 726 95 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie starachowicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 92 
0.77
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 95 
0.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1213 
10.12
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 487 
4.06
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 726 
6.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 115 
0.96
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1986 
16.57
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1366 
11.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 34 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 136 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1808 
15.09
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 746 
6.23
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1962 
16.37
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1216 
10.15