Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie ostrowiecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
260701 m. Ostrowiec Świętokrzyski 63003478529729 3812397225 97179373344 1742 68 1611 1394 108 81 122 696 1451 1121 35 523 342 79 0 0 0 0 0 0 0  
260702 gm. Bałtów 31352202332 18703320 33232012 11 2 116 29 2 5 4 14 21 27 1 4 79 5 0 0 0 0 0 0 0  
260703 gm. Bodzechów 1073181161490 662614909 1481144734 146 15 397 183 14 14 27 85 122 213 6 44 170 11 0 0 0 0 0 0 0  
260704 gm. Ćmielów 65384877927 39509270 92788146 84 10 160 133 14 3 10 32 136 57 2 12 222 6 0 0 0 0 0 0 0  
260705 gm. Kunów 79405937904 50339040 90487331 111 8 271 90 10 4 8 51 64 139 4 29 78 6 0 0 0 0 0 0 0  
260706 gm. Waśniów 56174223798 34257980 79877721 26 3 375 29 3 0 4 21 45 100 0 6 164 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 969647320714180 590271417314 1415913671488 2120 106 2930 1858 151 107 175 899 1839 1657 48 618 1055 108 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie ostrowiecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 106 
0.78
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 108 
0.79
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 175 
1.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 899 
6.58
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1055 
7.72
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 107 
0.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2930 
21.43
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1858 
13.59
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 48 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 151 
1.10
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2120 
15.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 618 
4.52
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1657 
12.12
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1839 
13.45