Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie konecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
260501 gm. Fałków 41113066277 27892770 27726314 28 6 79 36 4 0 1 5 22 43 3 0 31 5 0 0 0 0 0 0 0  
260502 gm. Gowarczów 38152867410 24574090 40938821 18 8 93 68 3 6 6 14 18 106 3 5 37 3 0 0 0 0 0 0 0  
260503 gm. Końskie 30647232715779 1749257790 57795595184 717 41 661 1754 114 63 42 112 676 927 9 218 233 28 0 0 0 0 0 0 0  
260504 gm. Radoszyce 74555602937 46659360 93690828 69 2 181 165 5 2 4 9 140 225 2 10 90 4 0 0 0 0 0 0 0  
260505 gm. Ruda Maleniecka 28402117456 16614550 4554487 52 2 110 52 7 3 2 4 29 83 2 11 88 3 0 0 0 0 0 0 0  
260506 gm. Słupia (Konecka) 29272238357 18813570 35734512 29 5 101 70 1 3 4 8 19 33 1 5 62 4 0 0 0 0 0 0 0  
260507 gm. Smyków 28132112357 17553570 35734710 32 2 128 43 2 3 5 8 34 57 4 7 21 1 0 0 0 0 0 0 0  
260508 gm. Stąporków 15465116592136 952321360 2136205482 326 13 395 516 44 17 19 48 219 246 5 55 124 27 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 700735293210709 42223107060 1070610348358 1271 79 1748 2704 180 97 83 208 1157 1720 29 311 686 75 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie konecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 79 
0.76
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 75 
0.72
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 83 
0.80
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 208 
2.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 686 
6.63
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 97 
0.94
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1748 
16.89
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2704 
26.13
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 29 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 180 
1.74
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1271 
12.28
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 311 
3.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1720 
16.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1157 
11.18