Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Nowy Sącz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
126201 m. Nowy Sącz 651064938117816 315701780819 1778917421368 3984 46 768 1477 485 148 291 675 4086 3831 54 1051 427 98 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 651064938117816 315701780819 1778917421368 3984 46 768 1477 485 148 291 675 4086 3831 54 1051 427 98 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Nowy Sącz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 46 
0.26
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 98 
0.56
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 291 
1.67
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 675 
3.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 427 
2.45
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 148 
0.85
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 768 
4.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1477 
8.48
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 54 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 485 
2.78
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3984 
22.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1051 
6.03
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3831 
21.99
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4086 
23.45