Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie proszowicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121401 gm. Koniusza 64544937736 42017360 73670531 75 7 201 40 6 17 4 20 51 160 3 11 107 3 0 0 0 0 0 0 0  
121402 gm. Koszyce 46473522524 29985230 52350122 28 7 111 55 0 12 2 23 26 99 1 9 127 1 0 0 0 0 0 0 0  
121403 gm. Nowe Brzesko 44233325587 27385860 58656521 75 3 123 26 9 13 6 6 42 127 1 11 121 2 0 0 0 0 0 0 0  
121404 gm. Pałecznica 28372136450 16864500 45043713 15 3 179 5 4 2 2 10 10 46 0 4 155 2 0 0 0 0 0 0 0  
121405 gm. Proszowice 1309899601823 813718212 1819175168 208 9 330 79 21 29 13 63 191 445 5 67 281 10 0 0 0 0 0 0 0  
121406 gm. Radziemice 27042047425 16224250 42541114 11 2 140 7 1 5 2 10 16 67 1 4 143 2 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 34163259274545 2138245412 45394370169 412 31 1084 212 41 78 29 132 336 944 11 106 934 20 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie proszowicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 31 
0.71
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 20 
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.66
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 132 
3.02
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 934 
21.37
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 78 
1.78
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1084 
24.81
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 212 
4.85
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 11 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 41 
0.94
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 412 
9.43
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 106 
2.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 944 
21.60
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 336 
7.69