Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie olkuski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
121201 m. Bukowno 869465311375 515613758 1367130265 248 8 163 202 20 6 11 111 161 178 2 128 46 18 0 0 0 0 0 0 0  
121203 gm. Bolesław 62854801767 40347670 76773829 136 3 117 113 17 7 11 52 64 95 4 52 57 10 0 0 0 0 0 0 0  
121204 gm. Klucze 1211590952259 683622576 2251218368 407 14 332 230 31 20 13 148 247 390 13 146 175 17 0 0 0 0 0 0 0  
121205 gm. Olkusz 41186311667922 2324479190 79197720199 1577 33 929 648 123 81 53 474 1230 1530 28 614 349 51 0 0 0 0 0 0 0  
121206 gm. Trzyciąż 56044398641 37576410 64161031 43 2 225 21 4 4 3 14 24 135 2 14 113 6 0 0 0 0 0 0 0  
121207 gm. Wolbrom 18396138443450 1039434502 3448336187 342 11 501 134 28 19 11 87 233 488 13 93 1373 28 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 922806983516414 534211640916 1639315914479 2753 71 2267 1348 223 137 102 886 1959 2816 62 1047 2113 130 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie olkuski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 71 
0.45
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 130 
0.82
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 102 
0.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 886 
5.57
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2113 
13.28
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 137 
0.86
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2267 
14.25
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1348 
8.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 62 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 223 
1.40
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2753 
17.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1047 
6.58
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2816 
17.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1959 
12.31